woensdag 8 september 2010

Vooronderzoeken


Ik zocht naar plaatsen met weinig begroeiing, droogte en verlaten.


Ruimteschepen, robots en wapens

PVGV1P Characters

PVGV1P Eerste schetsen